מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
שולחן מפמ"ר עברית חינוך לשוני יסודי
הצהרת נגישות

דבר המפמ"ר

שולחן המפמ"ר אזרחות על יסודי חרדי

אנשי חינוך יקרים,
מטרת העל של תחום דעת עברית היא לטפח תלמידים אורייניים השולטים בשפה העברית. שליטה בשפה ובאוריינות מהוות תשתית להתפתחות החשיבה, ללמידה, לרכישת ידע והשכלה, לצריכת תרבות, לעצמאות תפקודית ולביסוס חוסן אורייני, לתקשורת ולהתפתחות חברתית, לעיצוב הזהות האישית, לטיפוח דימוי עצמי חיובי ובטחון עצמי בחברה אוריינית.
האוריינות הלשונית נמצאת בליבת הלמידה בבית הספר; בשיעורי העברית ובמקצועות עתירי מלל, כמו תנ"ך, מדעים והיסטוריה, וגם בחינוך הגופני ולימודי האמנויות, בכל פעילות חברתית או תרבותית בתוך הכיתה או מחוצה לה.
כולנו, גננות, מורים ובעלי תפקידים העוסקים בחינוך הלשוני, מבינים הבנה עמוקה את גודל המשימה שלקחנו על עצמנו. בידינו נתונה האחריות לפתח בקרב תלמידנו שליטה באוריינות הלשונית שהיא תנאי להשתלבות פעילה בתרבות ובחברה. צרו הזדמנויות מגוונות ובעלות ערך עבור התלמידים לפיתוח כישורי שפה ואוריינות. למדו בהנאה! והפכו את הלמידה האוריינית למהנה עבור התלמידים.

השנה נמשיך לקדם את הישגי התלמידים בתחום השפה והאוריינות, ולצד זאת נמקד מאמץ מיוחד בשלושה תהליכים מרכזיים:

 1. טיפוח מצוינות אוריינית וחוסן אורייני בכל שכבות הגיל
 2. צמצום פערים באוריינות לשונית באמצעות מערך של מענים שניתנים לתלמידים בתוך הכיתה, במסגרת התוכנית "שעות אישיות" המיועדת לשכבת ג ובמסגרת השעות הפרטניות בשכבות ג-ו
 3. מניעת פערים באמצעות השקעה בתשתיות השפה ובביסוס תשתיות הקריאה והכתיבה בכיתות א-ג ובגיל הרך

דגש מרכזי יינתן בשנת תשפ"ד לתחומים הבאים:
א. קידום רהיטות הקריאה בכל שכבות הגיל בבית הספר היסודי – קידום מיומנויות קריאה בסיסיות וביסוס שטף קריאה: קריאה מדויקת, אוטומטית ובהנגנה המותאמת לתוכן ולתחביר. בכיתות א-ג נקדם רהיטות קריאה בכתיב המנוקד, ובכיתות ד-ו נקדם רהיטות קריאה בכתיב המנוקד באופן חלקי ובכתיב המלא חסר הניקוד;
ב. קידום השליטה במיומנויות הבנת הנקרא – הבנה של טקסטים ספרותיים ומידעיים ושימוש יעיל באסטרטגיות קריאה;
ג. עידוד כתיבה ופיתוח מיומנויות כתיבה – הרחבת ההתנסויות המתווכות בכתיבה למטרות שונות;
ד. הרחבת ידע עולם, אוצר מילים ושיח מורחב – למידת מילים בהקשרים טקסטואליים ואחרים וביסוס השימוש בהן בשיח הדבור והכתוב;
ה. קריאה מרובה של ספרים – קריאה דיאלוגית שיתופית של ספרים עם התלמידים בכיתה ועידוד קריאת ספרים להנאה.

מערכת החינוך בישראל מאופיינת בשוני, מגוון וברב תרבותיות. בכל בתי הספר בארץ לומדים תלמידים ששפת בית הספר איננה השפה המדוברת בביתם. חשוב שבתי הספר יגבשו תוכנית בית ספרית המאפשרת לתלמידיהם לשמר את הזהות האישית והתרבותית שלהם, ולצד זאת להעניק להם הוראה מותאמת שתאפשר להם לרכוש שליטה בשפה העברית, הכתובה והדבורה. מומלץ להסתייע במסמך מסמך חדש "שפת הבית ושפת בית הספר" המציג תפיסה פדגוגית, עקרונות מנחים והמלצות להוראה של תלמידים דו־לשוניים.
בימים אלה אנו עורכים שינוי באתר המפמ"ר בחינוך הלשוני. החומרים המצויים באתר עברו למרחב הפדגוגי בפורטל, ואתר המפמ"ר "חינוך לשוני" ייסגר.
המרחב הפדגוגי בתחום דעת עברית ביסודי עוצב כך שניתן להתמצא בו בקלות ולאתר את המידע הרצוי. כמו כן, תמצאו שם עושר של חומרי הוראה ולמידה וחומרים להתפתחות מקצועית.

כדאי להכיר!
יצרנו במרחב הפדגוגי סביבה שמרכזת חומרי הוראה ולמידה המיועדים לקידום שפה ואוריינות בקבוצה הקטנה. הסביבה מתעדכנת מעת לעת בתוכניות התערבות חדשות.
תחום דעת עברית ביסודי חולש על תחומים רבים ובשל כך מחייב ידע מקצועי נרחב בהוראת שפה ואוריינות, לשון וספרות. חלק ניכר מן הידע המקצועי לא נלמד בהכשרת מורים ומחייב הרחבת הידע במסגרת הפיתוח המקצועי ובאמצעות הדרכה. לצורך זה מוצע לכלל המורים בתשפ"ד מגוון רחב של השתלמויות ארציות מקוונות, נוסף על ההשתלמויות שמציעים מרכזי הפסג"ה במחוזות.
במרחב הפדגוגי ריכזנו עבורכם חומרים מצוינים להתפתחות מקצועית (ידע מקצועי). תמצאו שם הרצאות מרתקות של טובי המומחים, כמו כן יצרנו מאגר מאמרים שכולל תרגומים ותקצירים של מאמרים נבחרים וחשובים בהתפתחות שפה, הבנת הנקרא, הוראת עברית כשפה שנייה, אוריינות בגיל הרך ועוד.

בברכת עשייה מבורכת, מהנה ומשמעותית,

ד"ר לימור קולן
מנהלת תחום הדעת חינוך לשוני - עברית
כתובת דוא"ל: limorko@education.gov.il

חשוב לדעת

  • פרופ' תמי קציר, יו"ר הוועדה
  • פרופ' יעקבה סצ'רדוטי
  • ד"ר תמי ישראלי
  • ד"ר שני לוי שמעון
  • ד"ר אסתי בן מנחם
  • גב' סיגל פרקש
  • גב' ליבנת בביוף
  • גב' עידית בר, ממונה תוכניות לימודים
  • ד"ר אפרת קוצר, מדריכה ארצית, הפיקוח על הוראת העברית בקדם־יסודי וביסודי
  • ד"ר יעל שגב, מדריכה ארצית, מרכזת את הפיקוח על הוראת הספרות ביסודי
  • ד"ר לימור ראובך, מדריכה ארצית, הפיקוח על הוראת הספרות ביסודי
  • ד"ר מעין תדמור-טרוינסקי, מדריכה ארצית, הפיקוח על הוראת העברית בקדם־יסודי וביסודי
  • ד"ר אנה ענבר, מדריכה ארצית, הפיקוח על הוראת העברית בקדם־יסודי וביסודי
  • אילנית שוורץ, מדריכה ארצית, הפיקוח על הוראת העברית בקדם־יסודי וביסודי
  • יפעת פרידמן, מדריכה ארצית, הפיקוח על הוראת העברית בקדם־יסודי וביסודי
  • אפרת גליקמן, מדריכה ארצית, הפיקוח על הוראת העברית בקדם־יסודי וביסודי